Barbara McClintock

Barbara McClintock bila je američka genetičarka.

Rođena je 16.6.1902. te je doktorirala 1927. na Sveučilištu Cornell.

Tijekom svoje karijere istraživala je kromosome kukuruza i njihovo ponašanje tijekom diobe stanice.

Pred kraj svoje karijere dobila je Nobelovu nagradu za fiziologiju - medicinu 1983. godine.

Preminula je 2.9.1992. godine u New Yorku.